6/6/2022

BİGG TEAM Girişimcilik Destek Programı Yeşil Büyüme Başvuru Süreci

Entrepreneurship

Intro

BİGG TEAM Nedir?

BİGG TEAM, TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Destekleme Programı (BiGG) 1. aşama uygulayıcı kuruluşudur.

TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Destekleme Programı (BiGG) ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Bigg Team Nedir  

Program başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularını toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

Girişimcilere sunduğu ‘Yaşam Döngüsü’ faaliyetleri kapsamında eğitim, mentorluk, pazar araştırmaları ile onların sermaye desteği alma şanslarını artırarak teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini hayata geçirmelerini destekler. Teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerinizin TÜBİTAK’ın belirlediği:

 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı
  Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım
 • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme,

Yeşil Büyüme çağrısı tematik alanları kapsamında olması gerekmektedir.

BİGG TEAM faaliyetleri kapsamında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliği içerisinde olacaktır.

Program

Kimler Başvurabilir?

 • Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip girişimci adayları,
 • Açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencileri,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden mezun girişimci adayları başvuru yapma hakkına sahiptir.
Kimler Başvuramaz?
 • Daha önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim ya da TÜBİTAK’ın 1512 Programından destek alanlar,
 • Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler ve şirket sahipleri başvuru yapamaz.
Start Date

Wednesday, June 1, 2022 13:34

End Date

Monday, July 18, 2022 17:00

Website