9/29/2021

BİGG Sinerji : Yeşil Büyüme

Entrepreneurship

Intro

BiZ KİMİZ

Biggsinerji, teknoloji ve yenilik tabanlı iş fikrine sahip girişimcilere iş fikirlerini ticarileştirme yolunda eğitim, mentorluk gibi hizmetlerile destek sağlayan bir TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu ve ön kuluçka programıdır.

Bu programın amacı, girişimcilerin TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim Sermaye Destek Programının sunduğu 200.000 TL hibe desteğine ulaşmasının sağlanması ve böylece iş fikirlerinin  katma değer yaratan nitelikli girişimlere dönüşmesidir.

Aslında bu program ile şirketleşmeye giden yolculuğunuz boyunca sizlere destek oluyoruz ve hayallerinizi  gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş (DEPARK), Teknopark İzmir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve nitelikleri yüksek güçlü akademik altyapısını ve sektörün önde gelen deneyimli mentorlarını, geniş bir işbirliği ekosistem desteği ile girişimcilere sunuyoruz.

Proaktif ve dinamik bir yönetim modeline sahip programla, girişimini harekete geçirmek için hemen başvur!

BiGG Uygulayıcı Kuruluşlarının listesi ve Yeşil Büyümeye hizmet eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularının yer aldığı çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Konusu ve Kapsamı

 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Program

DESTEKLER

BİGG SİNERJİ Programına kabul edilen girişimci adaylarına;

 • Girişim özelinde yol haritaları oluşturuyoruz.
  • Girişim takımı ile süreci dijital ortamda beraber yönetiyoruz.
  • Girişimin ihtiyacı olan paydaş arama/validasyon süreçlerine destek oluyoruz. Girişimcilerin, deneyimli mentörlerimizin iş/akademi/girişim/yatırım ağları üzerinden doğru kişilere erişimleri destekleniyor
  • Girişimlerin ihtiyacı olan pazar, benzer girişim, paydaş araştırmaları için ücretsiz TECHIN2B İnovasyon radar veritabanı erişimi sunuyoruz. Araştırmaları ile alanı ve ihtiyaçları daha iyi tanımalarını ve doğru kişilere erişmelerini sağlıyoruz.
 • Girişimlerin program sürecinde gelişme süreçlerini ve aktivitelerini atanan mentörler ve tüm takım işbirliği ile sistem üzerinden takip ediyoruz.
 • Dijital mentörlük sistemi ile kendi girişiminizi değerlendirmenizi eksikliklerinizi ilk aşamada belirlemenizi ve mentörlük süreçlerinde geliştirmenizi sağlıyoruz.

 • Girişim özelinde Pazar bilgilerine, benzer girişimlere, potansiyel paydaşlara ve patent alanı analizlerinize erişim için TECHIN2B İnovasyon radar veritabanına ve analitik araçlarına erişim sunuyoruz.
  • Yüzlerce rapor
  • Girişim verisi
  • Patent verisi
  • Pazar verisi
  • Uzman veritabanına erişim

 • Girişim ve yatırım deneyimi olan mentörler ve eğitmenler ile deneyim paylaşımına dayalı eğitimler sunuyoruz.
  • Tekno girişimcilik ve iş modeli oluşturma, pazar araştırması, patent araştırması,  iş planı hazırlama, finansal planlama ve bütçeleme, risk yönetimi, pazarlama yönetimi, sunum teknikleri ve şirketleşme ve mevzuat yönetimi gibi konularda çeşitli eğitimler verilmektedir.
  • Geçmiş dönem BİGG programını tamamlayan başarılı start-uplar ile girişimci adaylarını ilham verici deneyim paylaşımları ile buluşturmaktadır.
 • Programa bireysel başvuru gerçekleştiren girişimci adaylarına projede ihtiyacı olan takım oluşturma aşamasında ekip güçlendirme destekleri sağlanmaktadır.
 • Ön Kuluçka Merkezi ortak çalışma alanı kullanma imkânı sunulmaktadır.
 • Ortak çalışma alanlarının yanında BiggSinerji Programı kapsamında yer alan girişimci adaylarının, nitelikli akademik personel ve araştırma altyapısı, atölye, tasarım merkezi ve üniversitelerin laboratuvar olanaklarından yararlanmaları sağlanmaktadır.
 • Kurumlar, akademisyen ve öğrencileri için iş fikri ile ilgili fikri mülkiyet haklarının korunmasında teknik destek vermektedir.
 • Şirket kurma ve mevzuat hakkında bilgilendirmeler yapılarak program sonrası 2. Aşama destek alan girişimcilere şirketleşme süreçlerinde mentorluk desteği sağlanmaktadır.

Ana Mentörler