Premium

Transportation Automobiles

Otonom Araçlar: 5G Network SEP - Stadart Essential Patents

25.12.2020
#5g network
Do not miss your next opportunity. Register now!

Report Summary

Standart esaslı patent (SEP), teknik bir standarda uymak için kullanılması gereken bir buluşu iddia eden bir patenttir.

Bu raporda 5G Network teknolojilerindeki Standart Temel Patentleri (SEP'ler) otonom araçlara odaklanarak inceledik. Bu rapor, alandaki kilit oyuncular için 160'ın üzerinde firma analizi ve global alana genel bir bakış içermektedir.

INTEL, SAMSUNG ELECTRONICS ve HUAWEI bu alandaki en aktif patent portföyüne sahip şirketlerin başında gelmektedir.