8/10/2022

Yenileşim Karnesi / Innovation Governance

Entrepreneurship

Intro

Yenileşim, firmaların stratejilerinde ve yönlerini tayinde en önemli belirleyicilerden biri durumuna gelmiştir. Kuruluşların ihmal edilmiş ya da henüz dikkate gelmemiş yenileşim (ürün, süreç, pazarlama, yeni iş modeli, yapısal) konularını keşfetmesi, onlara rakiplerinin – henüz fark edemediği konularda öne çıkarak ulusal ve uluslar arası rekabet avantajı sağlamaktadır.

Innovation governance can be thought of as a system of mechanisms to align goals, allocate resources and assign decision-making authority for innovation, across the company and with external parties.

İnovasyon Karnesi neleri içerir?

 • İnovasyon süreci etrafında çalışmanın rollerini ve yollarını tanımlama
 • Karar güç hatlarının ve inovasyon taahhütlerinin tanımlanması
 • Ana oyuncuların temel sorumluluklarının tanımlanması
 • Tüm yenileşim temelini oluşturan değerler kümesini oluşturmak
 • Beklentileri tanımlayan kararlar almak
 • ArGe  ve İnovasyon kapasitesinin nasıl ölçüleceğini tanımlamak
 • ArGe ve İnovasyon bütçeleriyle ilgili kararlar almak
 • Bölümler arasında inovasyon faaliyetlerini düzenlemek, dengelemek ve önceliklendirmek
 • İletişim ve kararlarla ilgili yönetim standartları oluşturmak.

What does Innovation Governance include?

 • Defining roles and ways of working around the innovation process
 • Defining decision power lines and commitments to innovation
 • Defining key responsibilities of the main players
 • Establishing the set of values underpinning all innovation efforts
 • Making decisions that define expectations
 • Defining how to measure innovation
 • Making decisions on innovation budgets
 • Orchestrating, balancing, and prioritizing innovation activities across divisions
 • Establishing management routines regarding communications and decisions.

Program

BAU Hub Nedir?

BAU-Hub'ı en kısa "Bahçeşehir girişimcilik ekosistemine açılan kapı" olarak tanımlıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları'nın girişimlerle tüm ilişkilerini tek bir çatıdan altında yöneten yapı olan BAU Hub, Teknoloji ve Girişim Kenti'nde ev sahipliği yaptığı firmaların inovasyon karnesini çıkartarak destekliyor!

https://bau-hub.com/

Start Date

Wednesday, August 10, 2022 12:14

End Date

Tuesday, January 31, 2023 12:14

Website

#innovation #tgk #scaleups

Organizators

user
Evren Değerlier - Manager

evren.degerlier@bau.edu.tr