12/2/2021

BAU Hub / BIZLab - Ön İnkübasyon Programı

Entrepreneurship

Intro

Erken Aşama Girişimciler İçin Fikirden Şirketleşmeye Özelleşmiş Destek

Farklı dikeylerdeki girişimlerin özelleşmiş ihtiyaçları olduğuna inanıyor ve erken aşama iş fikirlerini geliştirebilmek için birebir destek sağlıyoruz! 
  • BAU Hub Kuluçka Merkezi'nde paylaşımlı ofis imkanı
  • TUBİTAK BİGG Programı ile şirketleşme ve sermayeye erişim desteği
  • Bahçeşehir Üniversitesi'nin geniş iş ağında bulunan onlarca şirkete doğrudan erişim
  • Alanında uzman kişilerden birebir mentorluk
  • Akademik ve teknik danışmanlık desteği
  • BAU TTO iş birliği ile fikri ve sınai mülkiyet hakları desteği
  • Prototipleme alanı ve laboratuvar imkanları
  • PR desteği
  • Sarf Malzeme desteği

Program

Start Date

Thursday, December 2, 2021 20:28

End Date

Friday, December 2, 2022 20:28

Online