Patent Fırsatları 102 / Teknoloji Transfer Desteği

user

Ekrem Ayhan Çakay
2/28/2022

Intellectual Property (IP) Management
Patent Fırsatları 102 / Teknoloji Transfer Desteği

TÜBİTAK teknoloji ticarileştirilmesinin ülkemizde daha yaygınlaşması ve özellikle patentli teknolojilerin yerleşik sermaye sahibi şirketler ile buluşmasını teşvik etme amaçlı 1702 nolu “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı” başlatmıştır. Global Innovation Report 2020 içinde Türkiye’nin geliştirmesi gereken yönlerden biri olarak teknoloji ticarileştirmesi ön plana çıkmaktadır. Bu çağrıyla yüksek teknoloji ürünlerinin sanayiye aktarılmasının kolaylaşması ve teknoloji transfer ofislerinin bilgi asimetrisini aşarak sürdürülebilir hale gelmesi hedeflenmektedir. TLS.IP tarafından tüm merak edilenler sadeleştirip soru-cevap şeklinde derlendi. 

Kimler faydalanabilir?

Teknoloji sağlayıcı kuruluş: Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri

Müşteri kuruluş: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri(Büyük şirket veya KOBİ)

Taraflar arasındaki şartlar nelerdir?

Tescilli patentlerin lisanslama veya devir yoluyla ticarileştirilmesi gerekmektedir.

Proje bütçesi nedir? 

Kabul edilen projeler için toplamda 30 milyon TL, proje başına 2 milyon TL üst sınır olarak belirlenmiştir.

Proje süresi üst sınırı nedir?

Ticarileştirme izleme süreci başarıyı takip amaçlı üç dönem şeklinde izlenmektedir. Birinci dönem proje bitiş tarihi+1 yıl, ikinci dönem proje bitiş tarihi+3 yıl, üçüncü dönem ise proje bitiş tarihi+5 yıl olarak takip edilmektedir.

Destek süresi en fazla 60 aydır. Asgari proje süresi ise 24 ay olarak belirlenmiştir.

Desteklenen giderler nelerdir?

Müşterinin teknoloji sağlayıcıdan alacağı hizmet bedelleri (eğitim, danışmanlık) ve lisanslanacak veya devredilecek patentin değerlemesine ilişkin hizmet bedelleri desteklenmektedir.

Destek oranları nedir?

KOBİ müşteriler için üst sınır proje bedelinin %75’i, büyük ölçekli müşteriler için %60’ıdır. Altta destek hesaplama oranlarında kullanılan kriterler listelenmiştir.

Temel destek oranı % 25

+ %15 (Müşteri KOBİ ise)

+ %15 (Patentin koruduğu yüksek teknoloji ise)

+ %15 (Yeşil mutakabat kapsamında ise)

+ %10 (Patent EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO’dan tescil ise)

+ %10 (Müşteri en az iki patentin ticarileştirmesini sağlamış ise)

Destek ödemeleri nasıl gerçekleştirilir?

Dönem raporları değerlendirilerek harcama tutarı bulunur. Her bir dönemde alınan hizmet tutarı, ilgili dönemde belirlenen desteğin %25’ini geçemez. Destek tutarı müşteri kuruluşun TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesabına yatırılır.

Proje değerlendirme kriterleri nelerdir?

Aşağıdaki kriterler bazında toplamda 30 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

 • Projenin teknolojik yeterliliği (10 puan)
 • Projenin yapılabilirliği (10 puan)
 • Projenin etkisi (10 puan)

Başvuru neler içermeli?

Başvuru proje önerisi ve bunun eklerinden oluşmaktadır. Ekler aşağıda listelenmiştir.

 • Teknoloji transfer sözleşmesi
 • Patent özet tablosu
 • Söz konusu patentin tescil belgeleri(veya araştırma raporları)
 • Söz konusu patentin değerleme raporları 

Proje dönem raporu neler içermeli?

Proje kapsamında yapılan çalışmalar, yıllık olarak projenin öngörülen hedefe göre ilerleme durumu, müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcı kuruluştan teknoloji transferi sözleşmesine uygun olarak yaptığı alımlara ilişkin giderler, Dönem Raporları ile TÜBİTAK’a sunulur. Dönem bitiş tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar aşağıdaki kalemleri içermektedir.

 • Teknik rapor
 • Mali müşavir raporu
 • Gider formları
 • Projenin son döneminde sonuç raporu

Kısa kısa:

 • Sadece ortaklı başvurular kabul edilmektedir.
 • Tek bir patent için birden fazla teknoloji sağlayıcı kuruluş ortak olabilirken müşteri kuruluşta tek olma şartı bulunmaktadır.
 • Tescil edilmemiş patentler ile de başvurulabilir fakat desteğe tescil sonrası hak kazanılmaktadır.
 • Asgari 10 sene koruma süresine sahip patentler kabul edilmektedir.
 • Patent değerleme raporu müşteri ve/veya teknoloji sağlayıcı kuruluş tarafından sağlanabileceği gibi üçüncü şahıslardan da temin edilebilmektedir.

Referanslar:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26723/1702_2021_2_cagri_duyurusu.pdf

 

#patent #lisans #devir #ticarilestirme #teknoloji #transfer #tesvik #destek