IPCompete - Fikri Mülkiyet Yetkinlik Değerlendirme Aracı

user

Ekrem Ayhan Çakay
4/1/2022

Intellectual Property (IP) Management
IPCompete - Fikri Mülkiyet Yetkinlik Değerlendirme Aracı

Kurumsallaşma süreci içerisinde firmaların fikri sermayelerini nasıl yöneteceklerine dair yetkinlik ve strateji geliştirmeleri oldukça önemli hale gelmiştir. Özellikle Ocean Tomo tarafından 2020’de yapılan bir çalışma S&P 500’de yer alan şirketler için son 50 yılda fikri mülkiyet içeren varlıkların %17’den %90’a çıktığını açıkça göstermektedir(Şekil 1). Bu durum hem ülkemizde hem dünyada ivmelenerek devam etme eğilimindedir.  

Şekil 1

Türkiye’de pek çok firmaya yol haritaları ve içgörüler hazırlayan TTGV çatısı altında hizmete sunulan ve TLS.IP uzmanları tarafından geliştirilen IPCompete Fikri Mülkiyet(FM) Yetkinlik Ölçüm aracı sayesinde tüm fikri mülkiyet alanlarında oldukça anlaşılır ve hızlı bir kılavuza sahip olunabilmektedir. Yetkinliğinizi hem bir skor ile ölçmek hem de yönlendirme/tavsiye almak adına bir rapor sunan sitemin kapsamı 5 ayrı kategori altında incelenmektedir. İhtiyacınız halinde sizlerle ön değerlendirmeleri analiz edilebilmekte ve ileri analiz araçlarımızla destek sağlanabilmektedir.

  1. FM Altyapı/Farkındalık Seviyesi

Bu alan üzerinde cevap alanında Var/Yok seçimi yaparak firmanınızın potansiyel olarak ürebileceği Fikri Varlıkları tespit edebilirsiniz.Var seçimi yapılan önermelerde sistem size olası koruma yöntemlerini önermektedir. Önermeler basit bir yönlendirmedir ve kesinlik içermemektedir.

Önermeler bölümü, FMH yönetim sisteminin varlığından söz edebilmek için gerekli minumum altyapıyı aşağıda belirtilen 5 başlık altında sorgulamaktadır.

  • Potansiye Fikri Mülkiyeti Belirleme ve Portföy Listesi Oluşturma
  • FMH Politikasının Varlığı ve Kanun Uyumu
  • Çalışan Farkındalığı
  • FMH Danışma/Değerlendirme Kurul Varlığı
  • FMH Birimi Varlığı ve Yetkinliği
  1. Patent

Firma olarak patent özelinde yetkinliklerinizi ölçmek üzere ilgili değerlendirme alanı/sayfasını kullanabilirsiniz. Patent yetkinlikleri minumum yetkinlik ihtiyaçları ve ileri yetkinlikler olarak iki bölümde önermeler sunmaktadır. Yetkinlik seviyenizi 'Rapor Paneli' alanında inceleyebilirsiniz. Önermelere verdiğiniz cevaplara göre ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. 

  1. Ticari Sır

Firma olarak Ticari Sır özelinde yetkinliklerinizi ölçmek üzere ilgili değerlendirme alanı/sayfasını kullanabilirsiniz. Ticari Sır yetkinlikleri Fiziksel&Güvenlik, Çalışan farkındalığı ve 3.Kişi İletişimi olmak üzere 3  bölümde önermeler sunmaktadır. Yetkinlik seviyenizi 'Rapor Paneli' alanında inceleyebilirsiniz. Önermelere verdiğiniz cevaplara göre ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. 

  1. Marka

Firma olarak marka özelinde yetkinliklerinizi ölçmek üzere ilgili değerlendirme alanı/sayfasını kullanabilirsiniz. Marka yönetim yetkinlikleri minumum yetkinlik ihtiyaçları ve ileri yetkinlikler olarak iki bölümde önermeler sunmaktadır. Yetkinlik seviyenizi 'Rapor Paneli' alanında inceleyebilirsiniz. Önermelere verdiğiniz cevaplara göre ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. 

  1. Telif Hakları

Firma olarak telif hakları özelinde yetkinliklerinizi ölçmek üzere ilgili değerlendirme alanı/sayfasını kullanabilirsiniz. Telif hakları yönetim yetkinlikleri minumum yetkinlik ihtiyaçları ve ileri yetkinlikler olarak iki bölümde önermeler sunmaktadır. Yetkinlik seviyenizi 'Rapor Paneli' alanında inceleyebilirsiniz. Önermelere verdiğiniz cevaplara göre ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz.

Sonuç:

Bu kategorilerde yapılan yetkinlik değerlendirmeleri sonucu aşağıda örneği bulunan bir rapor tamamen ücretsiz ve erişime açık şekilde oluşturulacaktır(Şekil 2).  

Şekil 2

Bu sayede Fikri Mülkiyet Yetkinliğinizi ölçerek şirketinizin en kritik sermayesi olan fikri sermaye alanından personel ve bilgi yönetiminde kurumsallaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken IPCompete adresinden bir talep oluşturmak.

#intellectual property #ipcompete